Συμβουλευτική Γονέων 

Η συμβουλευτική γονέων είναι ένας τύπος υπηρεσίας που στοχεύει να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία, καθοδήγηση και κυρίως υποστήριξη στους γονείς χωρίς προκατάληψη ή κρίση. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς εξοπλίζονται περαιτέρω για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οικογενειακου τους συστήματος.

Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς περιλαμβάνουν:

το χωρισμό ή το διαζύγιο, την παιδική συμπεριφορά και ανάπτυξη, την επιθετικότητα ή τη βία, την οικογενειακή ένταση, την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση, την κατάχρηση ουσιών, και εν γένει θέματα που αφορούν την εφηβεία, καθώς και θέματα ψυχικής υγείας μελών της οικογένειας. 

Το να έχει κανείς παιδιά και να κατανοεί πώς να είναι γονέας είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και ακόμα κι αν έχει καλή κατανόηση για το τι χρειάζεται για να είναι καλός γονέας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να αποφύγει τις προκλήσεις που συχνά συνοδεύουν το ρόλο αυτό. Δεν υπάρχει “τέλειος γονέας”, κάτι τέτοιο αποτελεί μύθο. Μαζί μπορούμε να μάθουμε πως να είναι – και να αποδεχθεί κάνεις να είναι – ένας “αρκετά καλός γονέας”.